VENKAT BALAJI | 2015

Hrishi+Anurati

Ramya + Sunil

Vinod & Dalia

Kavya & Sharath

RooneyJoWedding

Rajaveni & KapilDev

Nisarg & Aarti

Kavita & Arvind

Arvind & Priyanka

Pahul & Rahul

Karen & Patrick

Aishwarya & Siddharth

Aakash & Sinjita

Balaji & Sandhya

Meenakshi & Dinesh

Keerthana & Gopi

Saraswathi & Sharath

Abhirami & Vamsi

Harini & Shazil

Pavithra & Vivin

Nupur & Basu

Harini & Venkat

Swara's Ayush Homam

Abhinav & Priyanka

Bhumi

Abhay & Aishwarya

Faiza & Nafeez (Engagement)

Faiza & Nafeez (Engagement)

Faiza & Nafeez (Engagement)

Faiza & Nafeez (Engagement)

Shruti & Karthikeyan

Shruti & Karthikeyan

Vipin & Asha

Vipin & Asha

Udaya_Aishwarya

Udaya_Aishwarya

Balaji & Sandhya (Traditional)

Balaji & Sandhya (Traditional)

Asha & Vipin (Traditional)

Asha & Vipin (Traditional)

Faiza & Nafeez (Traditional)

Faiza & Nafeez (Traditional)

Abhay & Aishwarya (Traditional)

Abhay & Aishwarya (Traditional)

Srinath & Kaveri (Traditional)

Srinath & Kaveri (Traditional)

Shruthi & Karhtikeyan (Traditional)

Shruthi & Karhtikeyan (Traditional)

Adi & Diviya (COIMBATORE)

Adi & Diviya (COIMBATORE)

Srinath & Kaveri

Srinath & Kaveri

Ritukar & Srividya (DELHI)

Ritukar & Srividya (DELHI)